Начало

След словото е печатът.
Мисълта предшества действието, а словото и печатът са между тях.
Ето една доразказана от нас притча:

Великанът Искам казал на своите братя Знам, Мога и Правя:
„Направете Клъстер!”
Те му отговорили: „Направихме го заедно!”

Добре дошли на нашия сайт, ще работим заедно!